Kościół wniebowzięcia najświętszej marii panny

Kościół wniebowzięcia najświętszej marii panny

Rzymskokatolicki Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest wieloletnim ośrodkiem duchowym Truskawca. Został on wykonany w stylu historyzmu z elementami neogotyku i jest zabytkiem historyczno-architektonicznym. W procesie powstawania i rozwoju kurortu w XIX wieku tworzone są warunki nie tylko do leczenia i rozrywki wczasowiczów, ale także do duchowej rekreacji. Ponieważ miejscowych rzymskokatolików wtedy było jeszcze za mało, by zbudować własny kościół, należeli oni do parafii w Drohobyczu. Goście uzdrowiska nie chcieli odchodzić od swoich praktyk duchowych podczas wakacji, dlatego w 1858 roku według projektu Adolfa Kuhna i pod nadzorem budowniczego Adama Berskiego zbudowano kaplicę. Została ona zbudowana ze środków zebranych od wczasowiczów, a poświęcona była ku czci św. Kunegundy – strażniczki kopalni soli. Konsekracji kościołu dokonał w 1859 r. Biskup Adam Jasiński z Przemyśla. W tym czasie w kaplice mogło pomieścić się około 50 osób. W 1909 r. przy kaplicy dobudowano dziedziniec, zbudowano kamienne schody oraz kilka tarasów łączących świątynię z parkiem.

W latach 1912-1913 staraniem ks. Jana Szalajki dobudowano do kaplicy od zachodu transept i prezbiterium, w taki sposób powiększając rozmiary kościoła, który mógł pomieścić już około 300 osób. W 1914 r. kościół poświęcono, ale nie miał on statusu kościoła parafialnego i na nabożeństwo przyjeżdżał ksiądz z Drohobycza. Na głównej fasadzie kościoła została umieszczona kamienna figura Matki Boskiej wykonana przez rzeźbiarza Cypriana Godebskiego. W latach 1935-1937 utworzono plebanię według projektu Tadeusza Jarosza.

W okresie sowieckim kościół był zamknięty. Cenne obrazy artystów francuskich, hiszpańskich i włoskich – 73 autentyczne obrazy ofiarowane świątyni przez wczasowiczów – zostały skradzione, podobnie jak piękne witraże i pozłacane figury. Początkowo pomieszczenie zostało przekazane miejscowemu kołchozu imienia T. Szewczenki dla magazynowania nawozów potasowych, które zwykle niszczyły budynek od wewnątrz, a później tam zostało urządzone planetarium.

W 1994 roku kościół zwrócono rzymskim katolikom i wtedy rozpoczały się prace renowacyjne, które trwały do 2002 roku. I właśnie wtedy odbyło się poświęcenie wznowionego Kościołu Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

1 listopada 2014 r. z inicjatywy administratora Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Stanisława Czapli na fundamencie fasady prezentowano pomnik Papieża Jana Pawła II. Projekt opracowali rzeźbiarze ze Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych Pawło Bodnar i Wasyl Zdrenyk. Sponsor projektu chciał zachować anonimowość. Konsekracji dokonał metropolita lwowski Mieczysław Mokszyński w obecności duchowieństwa i wiernych. „Truskawickiego papieża” można uznać za prawie jedyny ceramiczny pomnik w obwodzie lwowskim.

Olga Fedyniak, zarządca funduszów muzeum miasta-uzdrowiska Truskawca

Spis literatury:

  1. Ch. Charczuk. Architektura budynków uzdrowiskowych w Truskawcu ХІХ – pierwszej poł. ХХ w. Lwów, 2008 r., 202 str.
  2. O. Rega. Duchowa perła Truskawca. Cerkiew św. Mikołaja., Kijów, 2006 r.
  3. O. Prystaj. Od Truskawca do świata drapaczy chmur., Nowy Jork, 1933 r.

Historyczne (retro) zdjęcia kościoła.

Gdzie jest „Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”?


Pobierz mapę

Dodaj Оpinię

Your email address will not be published.

*