Pomoc medyczna

Szpital miejski w Truskawcu

82200, Lwowski obw., m. Truskawiec, ul. Danylyszynych 62
Stasyk Igor – dyrektor szpitala
Tel.: (247) 5-13-45
Wydziały:

  • recepcja (tel.: 5-33-53)
  • urologiczny (tel.: 23.05.88)
  • chirurgiczny (tel.: 5-34-41)
  • pediatryczny (tel.: 5-36-53)
  • patologia ciąży (tel.: 16.05.03)
  • terapeutyczny (tel.: 5-54-08)
  • gastroenterologia (tel.: 5-36-61)
  • rehabilitacyjnego lecznia dorosłych
  • gastroenterologiczne anezteziologiczne
  • laboratorium znieczulen (tel.: 5-05-68)

Źródło: Książka telefoniczna Ministerstwa Zdrowia – dokumenty regulacyjne i legislacyjne Ministerstwa Zdrowia Ukrainy