Metody diagnostyczne: diagnostyka USG,
gastroduodenoskopja,
dobowy monitoring ciśnienia tętnicy,
reokardiografia (kardiografia impedancyjna),
roen cefalografia,
reo hepatografia,
reo pneumografia,
kapilaroskopia,
zmienność rytmu serca,
laboratoryjna diagnostyka (ogolnokliniczne, biochemiczne, immunologiczne wskaźniki).
immunologiczne testy i inne.