82200, Lwowski obw., m. Truskawiec, ul. Danylyszynych 62
Stasyk Igor – główny lekarxz
Tel.: (247) 5-13-45
Wydziały: recepcja (tel.: 5-33-53)
urologiczny (tel.: 23.05.88)
chirurgiczny (tel.: 5-34-41)
pediatryczny (tel.: 5-36-53)
patologia ciąży (tel.: 16.05.03)
terapeutyczny (tel.: 5-54-08)
gastroenterologia (tel.: 5-36-61)
rehabilitacyjnego lecznia dorosłych
gastroenterologiczne anezteziologiczne
laboratorium znieczulen (tel.: 5-05-68)